Φόρος Παραμονής και Ελαφρύνσεις Επαναπατρισθέντων

Φόρος Παραμονής:

Κύπριος φορολογικός κάτοικος θεωρείται οποιοδήποτε πρόσωπο (ανεξάρτητα από το όνομα, την εθνικότητα, την ταυτότητα ή το διαβατήριο) που έχει έδρα του την Κύπρο και παραμένει περισσότερες από 183
ημέρες (συνολικά) εντός της Κύπρου κατά το φορολογικό έτος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
Ο Κύπριος φορολογικός κάτοικος υπόκειται στον Κυπριακό Φόρο Εισοδήματος όσον αφορά το παγκόσμιο του εισόδημα.

Ελαφρύνσεις Επαναπατρισθέντων:

Νοουμένου ότι ένα φυσικό πρόσωπο που κατοικεί εκτός Κύπρου πριν από την έναρξη της εργοδότησής του, η ελάφρυνση επαναπατρισθέντος
ισχύει για απαλλαγή του 50% των απολαβών του, που προβλέπουν μισθό που υπερβαίνει τις € 100.000 για μια περίοδο 5 ετών.