Οι Λογιστικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό στοιχείο για την Εταιρεία σας, καθώς ένα ακριβές και συνεχώς ενημερωμένο λογιστικό σύστημα διασφαλίζει πάντα μια γρήγορη αντίδραση από μέρους της διοικητικής ομάδας.

Έχοντας υπόψη ότι ορισμένοι πελάτες χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας θα είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει αξιόπιστα και να ικανοποιήσει όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Η Audit Ventures σας προσφέρει βοήθεια στα λογιστικά και την τήρηση βιβλίων ως εξής:

  • Υπηρεσίες Λογιστηρίου.
  • Συμβουλευτική στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των λογιστικών συστημάτων κατάλληλων για τις επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Ετοιμασία περιοδικών διοικητικών οικονομικών καταστάσεων που να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες του πελάτη.
  • Διαχείριση αρχείων ΦΠΑ, προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ.
  • Προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων για την ταμειακή ροή.