Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι πάντοτε ένα από τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Μια σωστή δομή της επιχείρησης θα μειώσει την έκθεση της Εταιρείας σας σε απροσδόκητες φορολογικές υποχρεώσεις. Για να είστε σε θέση να δώσετε τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε ορθά ενημερωμένοι, όσον αφορά τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ομάδα της Audit Ventures επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και μελέτη της φορολογίας, αφιερώνοντας τουλάχιστον 80 ώρες
ανά έτος και ανά εργαζόμενο για να διασφαλίσει ότι η κάθε νέα πτυχή της φορολογίας έχει εντοπισθεί και μελετηθεί.